σεῖος

σεῖος
θεῖος 1
of
masc nom sg (doric)
σεῖος
of
masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • σείος — εία, ον, Α (λακων. τ.) βλ. θείος …   Dictionary of Greek

  • σεῖ' — σεῖα , θεῖος 1 of neut nom/voc/acc pl (doric) σεῖε , θεῖος 1 of masc voc sg (doric) σεῖαι , θεῖος 1 of fem nom/voc pl (doric) σεῖο , σέω pres opt mp 2nd sg (epic ionic) σεῖαι , σέω pres ind mp 2nd sg (epic ionic) σεῖε , σείω shake pres imperat… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεῖον — θεῖος 1 of masc acc sg (doric) θεῖος 1 of neut nom/voc/acc sg (doric) σείω shake aor imperat act 2nd sg (epic) σείω shake fut part act masc voc sg (epic) σείω shake fut part act neut nom/voc/acc sg (epic) σείω shake pres part act masc voc sg σείω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σείω — θεῖος 1 of masc/neut nom/voc/acc dual (doric) θεῖος 1 of masc/neut gen sg (doric aeolic) σείω shake aor subj act 1st sg (epic) σείω shake fut ind act 1st sg (epic) σείω shake pres subj act 1st sg σείω shake pres ind act 1st sg σείω shake aor ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σείων — θεῖος 1 of fem gen pl (doric) θεῖος 1 of masc/neut gen pl (doric) σείω shake fut part act masc nom sg (epic) σείω shake pres part act masc nom sg σεί̱ων , σεῖος of fem gen pl σεί̱ων , σεῖος of masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θείος — (I) α, ο (AM θεῑος, α , ον, Α επικ. τ. θέειος και θεήιος, αιολ. τ. θήιος, λακων. τ. σείος) 1. αυτός που κατάγεται ή προέρχεται από τον θεό (ή τους θεούς) ή ο σταλμένος από θεό («θεῑον γένος», Ομ. Ιλ.) 2. αυτός που ανήκει ή είναι αφιερωμένος σε… …   Dictionary of Greek

  • σεῖα — θεῖος 1 of neut nom/voc/acc pl (doric) σείω shake aor ind act 1st sg (epic) σεῖος of neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεῖε — θεῖος 1 of masc voc sg (doric) σείω shake pres imperat act 2nd sg σείω shake aor ind act 3rd sg (epic) σείω shake imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) σεῖος of masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σείοις — θεῖος 1 of masc/neut dat pl (doric) σείω shake fut opt act 2nd sg (epic) σείω shake pres opt act 2nd sg σεί̱οις , σεῖος of masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σείου — θεῖος 1 of masc/neut gen sg (doric) σείω shake pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) σείω shake imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) σεί̱ου , σεῖος of masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”